×
Камерни машини

Камерни машини

Камерни машини

MAX

Камерна вакуумна опаковъчна машина MAX

Камерни машини
MAX 42

Камерна вакуумна опаковъчна машина MAX 42

Камерни машини
MAX XL-DD

Камерна вакуумна опаковъчна машина MAX XL-DD

Камерни машини
MAX-F 42

Камерна вакуумна опаковъчна машина MAX-F 42

Камерни машини
TITAN-F 1000

Камерна вакуумна опаковъчна машина TITAN-F 1000

Камерни машини

Камерни вакуумни опаковъчни машини. Камерните машини са изключително надеждни по отношение безопасността на хранителния продукт, съхраняван в опаковката. Основен елемент в тяхната конструкция е камерата, в която се създава вакуум. Предварително в нея се поставя опаковката с продукта. Подаването може да е както ръчно, така и автоматично. След достигане на необходимия вакуум системата изключва вакуумпомпата и включва евентуално системата за доставяне на газ или газова смес. При липсата на необходимост от това се включва директно системата за термозаваряване. Така се създава необходимата херметичност на вътрешното за опаковката пространство. Следва изваждане на опакования и херметизиран продукт от работната камера на машината. Предлагат се машини с различни по обем камери. За повишаване на производителността често пъти камерите се дублират. Това са т. нар. двукамерни вакуумопаковъчни машини.