×
Tray sealer опаковъчни машини BOSS

Трейсийлър опаковъчни машини

Трейсийлър опаковъчни машини

Трей сийлър машина Reeseal 25 SX

Трей сийлър машина Reeseal 25 SX

Трейсийлър опаковъчни машини
Трейсийлър машина ReeSeal 32 SX

Трейсийлър машина ReeSeal 32 SX

Трейсийлър опаковъчни машини
Трейсийлър машина Reetray 20 VGM

Трейсийлър машина Reetray 20 VGM

Трейсийлър опаковъчни машини
Трейсийлър машина Reetray 30 SKIN

Трейсийлър машина Reetray 30 SKIN

Трейсийлър опаковъчни машини
ReeEco

Автоматична трейсийлър машина REEPACK ReeEcо

Трейсийлър опаковъчни машини
ReeBasic

Автоматична трейсийлър машина REEPACK ReeBasic

Трейсийлър опаковъчни машини
VA 1 - 2

Ръчна настолна трейсийлър машина VA 1 - 2

Трейсийлър опаковъчни машини
VA 3

Ръчна настолна трейсийлър машина VA 3

Трейсийлър опаковъчни машини
Полуавтоматична трейсийлър машина  BS 10 ECO

Полуавтоматична трейсийлър машина BS 10 ECO

Трейсийлър опаковъчни машини
BS 25 Basic

Полуавтоматична трейсийлър машина BS 25 Basic

Трейсийлър опаковъчни машини
BS 40 Maxi Basic

Полуавтоматична трейсийлър машина BS 40 Maxi Basic

Трейсийлър опаковъчни машини
BS 47

Автоматична трейсийлър машина BOSS BS 47

Трейсийлър опаковъчни машини

Това са сравнително по-нов тип опаковъчни машини. Работят с два вида опаковъчни материали - основа, направена във формата на чинийка, в която се поставя продуктът и гъвкаво фолио, с което обемът на чинийката се затваря херметично чрез термозаваряване. Този тип опаковки създават необходимите удобства, както на етапа на производството, така и на етапа на използването на продукта от потребителите. И двата материала, от които са изработени чинийката и затварящото фолио, трябва да притежават необходимите бариерни свойства. При използването на вакуум в опаковката е необходимо чинийката да притежава необходимата якост и твърдост, за да не се деформира. От естетична и практична гледна точка горното фолио не трябва да има термосвиваеми свойства. В противен случай в зоната около шева се проявяват деформации.

Горното фолио е необходимо да притежава свойството antifog - против образуването на конденз от вътрешната страна. В противен случай вътрешността на опаковката (продукта) няма да е видима, което има лош ефект върху реализацията на продукта. За създаване на необходимите за потребителя, удобства, често пъти се използват фолиа от типа easy peel, които дават възможност за безпрепятствено отваряне на опаковката.