×
Двукамерни машини

Двукамерни машини

Двукамерни машини

TITAN-X 480

Мобилна двукамерна вакуумна машина TITAN-X 480

Двукамерни машини
TITAN-X 630 S

Мобилна двукамерна вакуумна машина TITAN-X 630 S

Двукамерни машини
TITAN-X 850

Мобилна двукамерна вакуумна машина TITAN-X 850

Двукамерни машини

За двойна производителност с една машина.

  Мобилни двукамерни вакуумни машини:

Двукамерната серия Titan се състои от мобилни, готови за използване устройства, чиято конструкция (с две вакуумни камери) дава възможност да се постигат много високи резултати в опаковането. Докато, автоматично се изпълнява цикъл на опаковане в едната камера, втората камера може да бъде зареждана с продукти за опаковане. Контролираното намаляване на съдържанието на кислород гарантира безопасни условия за съхранение и транспорт. Висококачествената обработка на отделните компоненти и  дългогодишния опит на производителя във вакуумните технологии, формират основата за оптимално съотношение цена-производителност.