×
Boss semi-automatic tray sealer machines

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"

BS 10 ECO

Mașină de etanșat tăvi semi-automată BS 10 ECO

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"
BS 25 Basic

Mașină de etanșat tăvi semi-automată BS 25 Basic

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"
BS 40 Maxi Basic

Mașină de etanșat tăvi semi-automată BS 40 Maxi Basic

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"
BS 47

Mașini automate de etanșat tăvi BOSS BS 47

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"
BS 52

Mașini automate de etanșat tăvi BOSS BS 52

Sigilatoare de tăvi semiautomate "Boss"

<a href=" "> </a> & <a href=" "> </a>.